Exportant al món silicona per un tub

Venair és una gran enginyeria especialitzada en el disseny i fabricació de tubs i peces especials de silicona. Els seus productes es dirigeixen a mercats tan diversos com Biotecnologia, aeronàutica, motor sport, cosmètica, farmàcia, etc. Es tracta d’una empresa amb una forta dimensió internacional. La companyia té actualment seus a 13 països, i exporta els seus productes a més de 65 països d’arreu del món.

REPTE

En 2017, Venair fa una important inversió en una nova seu central (Terrassa, Barcelona) i inaugura unes grans i modernes instal·lacions. Hi ha en la companyia una clara voluntat de canvi.

En aquest context, i tot i ser un referent internacional en el seu sector, els catàlegs tècnics d’aquesta companyia estaven totalment obsolets, i el departament comercial planteja la necessitat d’actualització.

La companyia té moltíssimes referències diferents de producte, classificades en 3 grans grups segons el mercat destí: industrial, biotech i foodpharm. Es trasllada a Xoo Studio la necessitat de modernitzar i donar una identitat gràfica pròpia a aquestes 3 gammes de producte.

RESULTAT

Xoo Studio desenvolupa per a la companyia una nova imatge i línia gràfica, molt més actual i moderna. Tot i que el producte és B2B, s’aposta per una imatge fresca, amable i lluminosa. Com ho vam fer? Com segueix …

Venair, a talps

Quina és la mínima expressió gràfica d’un tub? Una secció del tub. I com es representa gràficament? Sí, ho tenim!

En la nova línia gràfica, els talps funcionen com a element transversal, per donar una traçabilitat (denominador comú) a tots els productes de la companyia.

A cada gamma, el seu color

També era necessari donar una identitat pròpia a cadascuna de les 3 gammes. Aquesta diferenciació, s’aconsegueix mitjançant l’aplicació del color.

· Sector Industrial
Vermell (energia, moviment, activitat, acció …)

· Sector Foodpharm
Verd oliva (terra, agricultura, natura, vida)

· Sector Biotech
Turquesa (medicina, laboratori, quirúrgic, hospital …).

El que es important, ben claret

A l’interior dels catàlegs es presenten, un a un, els diferents productes de la companyia. Els tubs de silicona de Venair són un producte B2B amb un alt valor afegit, i la decisió de compra és totalment lligada als seus avantatges, propietats i característiques tècniques. Per tant, en el catàleg es prioritza que aquestes, apareguin d’una manera clara, visible i fàcilment consultable pel client.

Fer gala de la internacionalitat

Venair té una alta implantació en mercats internacionals, als quals dóna cobertura des de 13 seus a diferents països. Comunicar de manera destacada aquesta forta implantació internacional suposa una bona eina comercial per continuar obrint mercats a l’estranger. Per a això es crea un mapa mundial, que es va actualitzant amb les noves seus i delegacions comercials que obre la companyia.

Capacitats
involucrades

Editorial. Maquetació. Brand engagement.