La gegant del joc

Cirsa és la primera empresa del sector oci i joc a Espanya.

Creada el 1978, la companyia està actualment present en 9 països, disposa de més de 100 casinos (la majoria d’ells a Amèrica Llatina), 80 sales de bingo (38 d’elles a Espanya), 50.000 màquines recreatives, 248 salons de joc i és propietària de la casa d’apostes esportives Sportium.

Sens dubte, un diversificat hòlding de jocs i clar exemple de creixement, amb ingressos d’explotació que superen els 1.400 milions d’euros.

REPTE

En 2020, Cirsa comença a fer el transvasament de les seves sales de Bingo a Facebook. Actualment, aquesta xarxa social té més de 20 pàgines actives de Sales Cirsa, i Xoo Studio s’encarrega del marketing content (disseny i animació de publicacions) de totes elles.

En aquest cas el repte és tenir la capacitat per generar un gran volum de contingut, i que totes les publicacions mantinguin una coherència gràfica.

RESULTAT

Xoo Studio desenvolupa per Cirsa un Manual d’Identitat en XXSS on es defineixen totes les normes gràfiques que haurien complert les publicacions: imatges preferiblement en blanc i negre, identificació al lateral dret de la línia de negoci a la que la comunicació fa referència, utilització exclusiva de la tipografia corporativa, sobre el qual es col·loca la marca.

Qualsevol post de qualsevol sala de Cirsa de qualsevol part d’Espanya compleix aquests senzills requisits. Així, també en xarxes, es fa marca.

No us aneu, encara hi ha més

Els premis, regals i sorteigs son el driver número 1 de tràfic a les sales de bingo. Això significa que a la pràctica totes les sales tenen un intens calendari de promocions.

Xoo  Studio s’encarrega de la creativitat i disseny de la comunicació de totes aquestes accions, velant sempre per un delicat equilibri: donar a cada promoció la seva identitat pròpia, complint sempre amb la normativa gràfica.

Gràcies a Facebook, Cirsa aconsegueix que els seus clients, tant els habituals com sobre tot els esporàdics, puguin estar al corrent del calendari d’accions a la sala. I Xoo Studio s’encarrega de comunicar-lo de la forma més visual, atractiva i suggeridora possible.

Capacitats
involucrades

Identitat. Brand engagement. Story telling. Publicitat. Disseny editorial.