Trencar aquesta barrera anomenada “discapacitat”

Aquesta campanya s’emmarca dins dels objectius del Pla Local d’Atenció a les Capacitats Diverses i a la Accessibilitat 2016-2020 (Acció 10.3), que és el full de ruta de la Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

El seu objectiu és la promoció de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat de la ciutat de Terrassa. Està impulsada pel propi Ajuntament de Terrassa, en coordinació amb les entitats de la Taula local de Capacitats Diverses i la Comissió d’Accessibilitat, que representa les famílies i persones amb capacitats diverses d’aquesta ciutat.

REPTE

La ciutat de Terrassa ofereix, a nivell d’infraestructures i equipaments, molts recursos especials per a persones amb algun tipus de discapacitat sensorial. Ara bé: els coneix la major part de la població? En la majoria dels casos, no.

I què pensa del col·lectiu amb capacitats diverses, aquesta major part de la població? Doncs tendeix a pensar que una persona amb capacitat diversa és incapaç de fer moltes coses. I això, senyores i senyors, és fals.

De donar visibilitat a realitats i col·lectius invisibles anava aquesta bonica campanya.

RESULTAT

L’Ajuntament de Terrassa planteja a Xoo Studio la voluntat de trencar amb clixés publicitaris en els que es presenta les persones amb capacitats diverses com col·lectius dependents, dèbils, mancats d’ajuda.

Fora llàstima. Es vol una campanya en positiu i sobretot visible per a tota la ciutadania. Una campanya que pugui ser viscuda i compartida al carrer, i que expliqui la realitat dels principals col·lectius amb capacitats diverses. I la realitat és positiva.

Optimisme a simple vista

El color és una potent eina gràfica per transmetre sensacions. Per a aquesta campanya s’escull una particular combinació (fúcsia-blau), que aporta el toc àcid, modern, optimista i vital que busca la campanya. No volem ser seriosos. Ni formals. Ni tristos. Volem cridar l’atenció.

Sota el lema “Trenquem barreres” es crea un element gràfic en color, on veiem dos blocs de franges intermitents de barrera en un gest d´unió en un espai comú en el que la barrera desapareix. Amb aquest gest representem visualment que posant els recursos, les barreres desapareixen i s’aconsegueix l’accessibilitat.

La tipografia del claim també s’ha treballat amb una lleugera vibració, que representa l’acció, el moviment o el canvi que suposa trencar barreres.

 “Hola, estem aquí. Existim!”

La campanya té com a protagonistes persones representatives dels principals col·lectius de capacitats diverses, que presenten els suports que els faciliten la vida i els permeten una major autonomia.

Com s’explica, “Una ciutat que elimina les barreres, potencia les capacitats. Construïm una ciutat accessible per a tots”.

A més dels recursos més coneguts per tots, com les rampes o els accessos sense esglaons, la campanya presenta suports menys coneguts, com el bucle magnètic, la subtitulació, la interpretació de la llengua dels signes, la lectura fàcil i les explicacions adaptades, els gossos d’assistència, la informació en braïlle o els elements tàctils.

I tu, saps què és un vial per a persones invidents?

Terrassa disposa de varis quilòmetres d’aquest tipus d’encaminadors, que “guien” les persones amb invidència o problemes de visió fins a diferents equipaments importants de la ciutat. Són una senyal en el paviment que pot seguir-se fàcilment amb el bastó. Segur que més d’una vegada has passat per sobre d’un, sense veure’l. O alguna vegada has pujat una rampa per accedir a un edifici, sense ser conscient que és vital perquè determinats col·lectius puguin accedir a l’interior. Per exemple, que una persona gran pugui anar sola a fer la compra al mercat.

Per donar visibilitat a totes aquestes mesures, Xoo Studio va realitzar una campanya al carrer, identificant rampes i vials amb missatges de sensibilització dirigits a tota la ciutadania. També s’ha pogut veure la campanya en publicitat urbana (opis), en autobusos urbans, vinils en equipaments municipals, pòsters i xarxes socials.

Capacitats
involucrades

Publicitat. Story telling. Discurs de marca i posicionament. Street màrqueting.